زیرساخت مجاری سازی شبکه
VMware-NSX

با ظهور و معرفی فناوری SDN، شرکت VMWare به عنوان یکی از پیشگامان ایجاد زیر ساخت مجازی در حوزه سیستم عامل، ویژگی ها و دست آورد آن بخش را به زیر ساخت شبکه بسط داده است. NSX چیست؟ راه کاری در راستای فناوری SDN که شرکت VMware در حال توسعه همه جانبه و یکپارچه سازی آن با دیگر محصولات خود می باشد. طبق تعریف با استفاه از راه کار VMWare vSphere منابع پردازشی مجازی سازی می شود مانند پردازنده، حافظه، دیسک ها و کارت های شبکه، در مقایسه با آن VMware NSX زیرساخت شبکه شامل سوییچ های، دیواره های آتش مجازی، مسیر یاب و … را بصورت کارکردی مجازی شده در بستر VMWare vSphere ارائه می کند. در واقع شرکت VMware برای ورود به فناوری SDN اقدام به عرضه NSX کرده است. حرکتی که شرکت های دیگر، هر چند محدود بر روی ساختار VMware vSphere به آن پرداخته اند. مانند Cisco v1000، IBM V5000 که سوییچ های لایه 2 & 3 را در محیط VMware vSphere مجازی می نمود.VMware با معرفی مراکز داده نرم افزاری (Software Defined Data Center (SDDC رویکرد جدیدی را معرفی نموده است. برای رفع محدودیت ها و وابستگی به سخت افزار در طراحی مراکز داده، VMWare NSX راه کاری برای حل این مشکل است. پایه و اساس SDDC فناوری SDN می باشد که شرکت VMware با عرضه ی VMWare NSX گام مهمی در رسیدن به هدف برداشته است.

وي‍ژگي هاي محصول

    ایجاد مراکزداده بر پایه نرم افزار ( SDDC ) با کمترین وابستگی به سخت افزار

    ایجاد مرکز داده با امکانات کامل دسترس پذیری و جایگشت پذیری

    کاهش پیچیدگی و زمان اجرای سرویس های مرکز داده

    پیاده سازی ساختار Switching لایه دو و سه

    پیاده سازی ساختار دیواره آتش توزیع شده ( Micro segmentation )

    پیاده سازی خدمات امنیت لایه کاربردی (Application Firewall)

    امکان ارائه خدمات مرکز داده بصورت چند مشتری ( Multi-Tenant )

    امکان یکپارچه سازی محصولات شرکت های شریک (Third Party) در بستر NSX

    NSX API برای یکپارچه سازی

شرح خدمات شرکت بهین راهکار رابین

    ارائه طرح مرکز داده مبتنی بر راه کار SDDC و محصول VMWare NSX

    ارائه طرح مهاجرت از ساختارکلاسیک به ساختار جدید

    پیاده سازی را کار مرکز داده SDDC بر اساس محصول VMWare NSX

    تامین لایسنس و نرم افزارهای مورد نیاز