مدل های Cisco Catalystbehinrabin dell logo


cisco Catalyst

سوئیچ های خانواده Catalyst شرکت Cisco برای شبکه های LAN متوسط تا بزرگ مناسب می باشند. کارائی بالا، تنوع محصول، پشتیبانی کامل از استاندارد های شبکه و قیمت مناسب باعث بکارگیری این سری از محصولات در سازمان های متوسط با چند صد پورت و یا سازمان های بزرگ با چند هزار پورت شده است. سری های 2900/3800/4500/6800 جزء مدل های پر استفاده از خانواده Catalyst می باشند.

6800

4500-E

4500-X

3850

3650

3750-X

2960-X

Block Component

11400

900

800

68 - 1280

176 - 472 Gb/s

160 Gb/s

100 - 216

Throughput (Gbps)

780

250

250

50 - 909

 41 - 351

35 - 101

50 - 108

Forwarding Rate (Mpps)

10µ

10µ

8µ

16µ

16µ

16µ

17µ

Latency

384

384

16 - 40

24 - 48

 24 - 48 

24 - 48 

24 - 48 

Max 1Gb/s port

80

34

16 - 40 

12 - 48 

8

2

2

Max 10 Gb/s Port

2U – 10U

7U – 14U

1U

1U

1U  

1U

1U

Form Factor