Cisco Nexus Series


cisco nexus data

سوئیچ های خانواده Nexus برای استفاده در مراکز داده با ویژگی های خیره کننده از نظر Performance و کارایی طراحی شده اند. خانواده Nexus از کلیه قابلیت های مجازی سازی در لایه شبکه پشتیبانی می کنند همچنین این خانواده قابلیت پشتیبانی از چند هزار پورت شبکه با سرعت ها 10/25/40/50/100 Gbps را دارد. قیمت مناسب در مقایسه با کارایی، پشتیبانی از کلیه استاندارد های حوزه مجازی مانند SDN، از نکات ممتاز این رده از سوئیچ های شرکت Cisco می باشد. خانواده Nexus شامل سری های 3000، 5000، 7000 و 9000 می باشد که هر رده برای هدفی خاص طراحی و ارائه می شود. بطور کلی نیاز های گوناگون در مرکز داده با رویکردهای متفاوت زمینه اصلی طراحی و عرضه این سری از سوئیچ ها می باشد. پشتیبانی از فناوری Cisco ACI، VxLAN با هدف اجرای مجازی سازی در لایه شبکه، در کنار رعایت الزامات امنیتی و کارکردی از ویژگی های ممتار این سری از سوئیچ های شرکت Cisco می باشد.

 

Nexus 9000

Nexus 7000

Nexus 5000

Nexus 3000

Block Switch Model

Up to 60

0.48 – 83

1.44 – 7.68

2.16 – 6.4

Throughput (Tbps)

Up to 46

Up to 38 Tbps

1.07 – 5.71 bpps

1.2 – 3.8 bpps

Forwarding Rate

~ 6  us

<12 us

~ 1 us

450ns – 650ns

Latency

2304

48 - 768

48 - 96

48 - 96

Max 10 Gb/s port

576

24 - 384

24 - 96

6 - 64

Max 40 Gb/s Port

128

12 - 192

N/A

4 -32

Max 100/50/40/25 Gb/s Port

20U

3U – 26U

1U – 2U

1U – 2U

Form Factor