مدل های Cisco SAN Switchbehinrabin dell logo


behinrabin cisco9000series

شرکت Brocade یکی از پیشگامان طراحي و ساخت راه کارها و تجهیزات شبكه داده می باشد. در دسامبر 2008، اين کمپاني موفق به خريداري کمپاني Foundry شد. با این اقدام شرکت Brocade ‌توانست راه کار های مركز داده مجتمع و فراگير را عرضه كند و ضمن پرداختن به روند رو به رشد تكنولوژي، نيازهاي مبرم سازمانهاي داراي مرکز داده را برآورده كند. سوئیچهای خانواده‏ي VDX و SLX این شرکت انواع سرويسهاي مورد نياز در مرکز داده را ارائه مي‏کنند. قیمت مناسب، سهولت پیاده سازی، پشتیبانی از فناوری مجازی سازی شبکه، SDN، خدمات آموزشی و پس از فروش، از نقاط قوت محصولات Brocade می باشد.

 

SLX9540

SLX9240

SLX9140

VDX8770

VDX6940

VDX6740

Switch Model

 1 3.2 1.8

16 - 32

2.88

1.28

Throughput (Tbps)

 720 1300 1200

11420

2160

960 

Forwarding Rate (Mpps)

< 700 ns  < 700 ns < 700 ns

< 4 us

700 ns

< 900 ns

Latency

MDS 9300 Series 


behinrabin mds9396s large
دریافت کاتالوگ

MDS 9396S 16-Gbps Multilayer Fabric Switch

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

behinrabin mds9396t large

دریافت کاتالوگ

MDS 9396T 32-Gbps 96-Port 

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

MDS 9200 Series

behinrabin mds 9250i large

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

دریافت کاتالوگ
MDS 9100 Series

behinrabin MDS 9132T 32 Gbps 32 Port Fibre Channel Switch
دریافت کاتالوگ

MDS 9132T 32-Gbps 32-Port Fibre Channel Switch  

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

behinrabin MDS 9148S 16G Multilayer Fabric Switch

دریافت کاتالوگ

MDS 9148S 16G Multilayer Fabric Switch  

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

behinrabin MDS 9148T 32 Gbps 48 Port Fibre Channel Switch

دریافت کاتالوگ

MDS 9148T 32-Gbps 48-Port Fibre Channel Switch  

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.