مدل های Cisco SAN Switchbehinrabin dell logo


behinrabin cisco9000series

شرکت Cisco از شرکت های مطرح در طراحی و ساخت تجهیزات شبکه¬ی ذخيره سازي می باشد. قابلیت های منحصر به فرد تعبیه شده ی سخت افزاری در سوئیچ های SAN این شرکت مانند VSAN باعث بهبود امنیت در زیر ساخت های ذخیره سازی مراکز داده شده است. قیمت مناسب، برخورداری از ویژگی های ممتاز فنی تعبیه شده بصورت سخت افزاری، پشتیبانی از کلیه استاندارد های حوزه¬ی ذخیره سازی، وجود بیشترین تعداد پورت و پشتیبانی از سرعت های 8/16/32 Gb/s از ویژگی های محصولات این شرکت می باشد.

MDS 9718

MDS 9710

MDS 9706

MDS 9148S

MDS 9396S

MDS 9250i

Block Component

 768

384

192

48

96

40

# of Port# of Port

32 Gb/s

32 Gb/s

32 Gb/s

16 b/s

16 Gb/s

16 Gb/s

Port Speed

 48 Tb/s

24 Tb/s

12 Tb/s

1.5 Tb/s

3 Tb/s

1.28 Tb/s

ThroughpuThroughput

MDS 9300 Series 


behinrabin mds9396s large

MDS 9396S 16G Multilayer Fabric Switch 

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

behinrabin mds9396t large

MDS 9396T 32-Gbps 96-Port 

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

MDS 9200 Series

behinrabin mds 9250i large

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.