مدل های Rack Seriesbehinrabin dell logo


behinrabin tower series

شرکت Cisco در سال 2009 اقدام به تولید سرور در رده های گوناگون برای کاربری ها متفاوت نمود. سرورهای شرکت Cisco دارای ساختار قابل نصب در Rack و یا بصورت Blade می باشند. محصولات عرضه شده برای پیاده سازی زیر ساخت مجازی سازی مناسب بوده و امکان یکپارچه سازی با محصولات شبکه این شرکت را دارا می باشند در نتیجه ایجاد مراکز داده مبتنی بر نرم افزار (SDN) با بیشترین کارایی ممکن میباشد. تنوع محصول، پشتیبانی از اخرین فناوری های سخت افزاری، مدیریت متمرکز و قیمت مناسب از ویژگی های ممتاز سرور های شرکت Cisco میباشد.

MAX RAM

PSU

# of Slot

DIMM s

Form Factor

# of Drive

# of CPU

Block Component

3 T.B

2*1600W

2

24

1 U

10

 2

Cisco UCS C220 M5

3 T.B

2*1600W

6

24

2 U

26

2

Cisco UCS C240 M5

6 T.B

2*1600W

12

48

4 U

32

4

Cisco UCS C480 M5

UCS® C220 M5 Rack Server

behinrabin Cisco UCS C220 M5 2

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

دریافت کاتالوگ
UCS® C240 M5 Rack Server

behinrabin cisco ucs c240 m5 lff 1

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

دریافت کاتالوگ
UCS® C480 M5 Rack Server

behinrabin Cisco UCS C220 C480 M5 Front

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

دریافت کاتالوگ