مدل های Cyberoambehinrabin cyberoam logo


emc vnx

شرکت Cyberoam یکی از ارائه کنندگان راه کار ها و تجهیزات امنیتی یکپارچه می باشد. پس از تملک شرکت Cyberoam توسط شرکت Sophos، امکانات امنیتی دستگاه پیشرفته تر گردید و کیفیت خدمات امنیتی ارائه شده توسط تجهیزات امنیتی Sophos – Cyberoam بهبود چشمگیری پیدا نموده است . لازم به ذکر است تجهیزات امنیتی یکپارچه دارای ویژگی های کامل امنیتی شامل firewall، URL filtering، Application Filter، DDOS، IPS/IDS، سهمیه بندی مصرف اینترنت بر حسب زمان و حجم، یکپارچه شدن با Active Directory، گزارش گیری از فعالیت ها بر اساس نام کاربری، VPN و Accounting می باشد. علاوه بر موارد ذکر شده، ایجاد شرایط پایدار کارکردی با استفاده از دو دستگاه با کارکرد Active/Active و Active/Passive ممکن می باشد. خلاصه قیمت مناسب، امکان تعویض دستگاه معیوب با دستگاه نو، دریافت Updates و خدمات آموزشی و پس از فروش از نقاط قوت محصولات امنیتی Sophos – Cyberoam می باشد.

1000ING

750ING

500ING

300ING

200ING

100ING

50 ING

Switch Model

120000 28000 25000

12000

10000

8000

6500

Firewall Throughput (UDP)

 45000 20000 18000

9500

8000

5000

4000

Firewall Throughput (TCP)

12500 8500 7000

4000

3000

2500

1600

IPS Throughput

5000 4200 3200

1300

1100

1000

850

IPsec VPN Rates

8000 5000 4300

2900

2600

2200

1500

Antivirus

2000 1750 1500

1200

1000

700

450

WAF Throughput

7250 5000 3750

1700

1400

1000

850

UTM Throughput