مدل های EMC UNITYbehinrabin dell logo


behinrabin dell emc unity

نسل جدید از تجهیزات ذخیره سازی و جایگزین سری VNX با امکان بکارگیری دیسک ها SSD بصورت ترکیب با دیسک سخت در مدل های Hybrid و یا بکارگیری SSD به تنهایی در مدل های All Flash . از ویژگی های بارز این خانواده، توان گذردهی بالا در کنار زمان پاسخ دهی کم می باشد. به دلیل توان پردازشی بیشتر نسبت به سری VNX، بهبود کمی و کیفی در ارائه سرویس ذخیره سازی در این خانواده بوجود آمده است.

دریافت کاتالوگ unity hybrid
دریافت کاتالوگ unity all flash

Unity 600 F

Unity 500 F

Unity 400 F

Unity 300 F

Unity 600

Unity 500

Unity 400

Unity 300

Block Component

1000  500 250

125

1000

500

250

125

Min/Max800 T.B

 N/A N/A  N/A

N/A

6

3.2

1.2

0.800T.B

Max Fast Cache

24  24 24

24

24

24

24

24

Max FC Port

1600 T.B  1100 T.B  800 T.B

480 T.B

3000 T.B

2100 T.B

1200 T.B

900 T.B

Max FC Port/ Max Raw Capacity

60  100 40

20

100

40

20

20

Max # of Pool

2000  1000 500

500

2000

1000

500

500

Max # of LUN

 

صفحه قبل