مدل های HPE MSA Seriesbehinrabin HP enterprise


behinrabin HPE 3par msa

تجهیزات ذخیره سازی برای کاربرد های عمومی و سایز کوچک با کیفیت و قیمت مناسب. مدیریت آسان، اطمینان پذیری بالا و امکان توسعه پذیری کمی و کیفی بر حسب نیاز، این خانواده از دستگاه های شرکتHPE را، گزینه اول شرکت و سازمان های سایز کوچک و متوسط کرده است.


دریافت کاتالوگ 1040
دریافت کاتالوگ 2040
دریافت کاتالوگ 2042
دریافت کاتالوگ 2050
دریافت کاتالوگ 2052

2052

2050

2042

2040

1040

Block Component

2

2

2

2

2

Max # of Controller

16 G.B

16 G.B

12 G.B

6 G.B 

6 G.B

Total Cache per controller

8

8

8

4

FC 8 Gb/s Ports

8

8

8

8

N/A

Fc 16 Gb/s Ports

192

192 199 199 99 # of SFF Disks

96

96

96

96

48

# of LFF Disks

614 – 960 T.B

614 – 960 T.B

637 – 960 T.B

 637 – 960 T.B

178 – 480 T.B

PowerMax Raw Capacity

2 * 800 G.B

N/A

2 * 400 G.B

N/A

N/A

Bundled/Integrated SSDs