مدل های سری Marvell - QLOGIC Ethernet NICbehinrabin HP enterprise


marvell behinrabin

کارت های رابط شبکه داده تولید شده توسط این شرکت با سرعت های 10/25/40/100 Gbps قابل استفاده در سرور های شرکت HPE, IBM and Dell می باشند.

FCoE/iSCSI

SR-IOV

GENEVE

NVGRE

VXLAN

RDMA

Speed

# of Port

Block Component

N/A

Universal

10/25/40/50  Gb/s

1-2

45000 Series

N/A

Universal

10/25/40/50/100 Gb/s

1-2

41000 Series

N/A

N/A

10 Gb/s

2

8400 Series

N/A

N/A

10 Gb/s

2

3400 series

FastLinQ QL41262HLCU  

behinrabin Virtual Connect Flex Fabric 20 44 F8 Module

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

دریافت کاتالوگ
FastLinQ QL41134HLCU  


behinrabin HPE 6125 XLG

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

دریافت کاتالوگ
صفحه قبل