مدل های سری Marvell - QLOGIC HBAbehinrabin HP enterprise


marvell 1 behinrabin

شرکت Qlogic از پیشگامان حرفه ای ارائه کننده تجهیزات ارتباطی شبکه ذخیره سازی می باشد. تجهیزات شبکه ذخیره سازی این شرکت بر اساس پروتکل FC و با سرعت های 8/16/32 Gbps قابل تهیه می باشند. رابط جانبی FC HBA این شرکت از فناوری مجازی سازی بطور کامل پشتیبانی می کنند.

IOPS

Throughput

Speed

 # of Port

Block Component   Qlogic 2670 Series
~ 650K ~ 1600 M.B

16 Gb/s

2 - 4

Qlogic 2690 Series

~ 650K 3000 M.B

32 Gb/s

2 - 4

Qlogic 2700 Series

QLE2670 

beheinrabin marvell fibre channel adapters qlogic e267x datasheet 2016 03
beheinrabin marvell fibre channel adapters qlogic e267x datasheet 2016 03

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

دریافت کاتالوگ
QLogic QLE2690 

behinrabin marvell fibre channel adapters qlogic qle2690 qle2692 datasheet 2018 05

behinrabin marvell fibre channel adapters qlogic qle2690 qle2692 datasheet 2018 05
دریافت کاتالوگ

QLogic QLE2690 and QLE2692 

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

behinrabin marvell fibre channel adapters qlogic qle2694 qle2694l datasheet 2018 03

دریافت کاتالوگ

QLogic QLE2694 and QLE2694L 

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

QLogic 2700 Series 

behinrabin marvell fibre channel adapters qlogic 2700 datasheet 2018 03

این خانواده از تجهیزات ذخیره سازی بر اساس دیسک هایSSD و یا ترکیبی از دیسک سخت وSSD بطور همزمان برای ارائه بیشینه کارایی با قیمت مناسب طراحی شده اند. این رده از محصولات مناسب برای کاربرد های حوزه مجازی سازی و پایگاه داده می باشد.

دریافت کاتالوگ